Beleidswijzigingen

Sociaal domein

2022

2023

2024

2025

Ombuigingen

Stelpost onderbestedingen

0

0

0

20

Subtotaal

0

0

0

20

Totaal programma Sociaal domein

0

0

0

20

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Ombuigingen

Stelpost onderbestedingen

De budgetten voor Vlietwensen en Maatschappelijk Verantwoord Verenigen zijn de afgelopen vier jaar (gemiddeld genomen) niet volledig besteed. Met het opnemen van een stelpost onderbestedingen zetten we een traject in tot 2025 om tot budgettaire afspraken te komen die nauwgezetter aansluiten op de werkelijke activiteiten.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2021 09:00:27 met de export van 06/01/2021 17:55:26