Beleidswijzigingen

Overhead

2022

2023

2024

2025

Ombuigingen

Taakstelling Digitalisering

0

0

0

20

Subtotaal

0

0

0

20

Totaal programma Overhead

0

0

0

20

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Ombuigingen

Taakstelling Digitalisering

De verdergaande noodzakelijke digitalisering van de werkprocessen en de dienstverlening vereist enerzijds forse investeringen, maar zal op termijn in een aantal gevallen ook leiden tot efficiënter werken. Vanaf 2025 leidt dit tot een jaarlijkse besparing van € 20.000.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2021 09:00:27 met de export van 06/01/2021 17:55:26