KADERNOTA 2022 - 2025

De gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar concept Kadernota 2022-2025 die aan de gemeenteraad ter vaststelling is aangeboden. Hierin staan de ontwikkelingen en beleidswijzigingen voor de komende jaren.

De kadernota geeft de financiële kaders voor de komende meerjarenbegroting aan. De raad zal op 14 juli 2021 de Kadernota behandelen.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2021 09:00:27 met de export van 06/01/2021 17:55:26